Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego , awaryjnego w zakresie robót budowlanych inst. wod-kan, CO, elektrycznych na rok 2020.

Zapytanie ofertowe Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót budowlanych instalacji wod.-kan., CO i elektrycznych. Usługa będzie prowadzona od godz. 15 do 7 dnia następnego oraz niedziele , święta i dni wolne od pracy. Wykonywanie czynności konserwacyjnych i drobnych napraw w zakresie jak wyżej na zlecenia TBS sp. […]

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.tbskwidzyn.multibip.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w […]

Klauzula Informacyjna

w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie /p> Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje: 1. Administratorem danych […]