Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.tbskwidzyn.multibip.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w […]

Klauzula Informacyjna

w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie /p> Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje: 1. Administratorem danych […]

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 2 Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców: Pytanie nr 1 W branży budowlanej na rysunku nr B1.2 pn. \”RZUT PARTERU PAWILONU 3 lokalowego\” oraz na rysunku nr B.2.2 P \”RZUT PARTERU PAWILONU 2 lokalowego\” ujęta jest lokalizacja kurtyny grzewczej , natomiast brak jej w przedmiarach. Prosze o informację czy kurtyna ma byc […]