ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wykonywanie czynności konserwacyjnych i drobnych napraw w zakresie robót ogólnobudowlanych, dekarskich, instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o.