ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Po powtórzeniu czynności z wyboru oferty Zamawiający przedstawia zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie”.