Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę istniejących ciepłomierzy i wodomierzy na nowe ciepłomierze oraz wodomierze wody zimnej i wody ciepłej przystosowane do odczytu radiowego w 12 budynkach mieszkalnych oraz w 2 budynkach użytkowych w Kwidzynie, a w szczególności:

  • demontaż istniejących ciepłomierzy i wodomierzy,
  • montaż nowego ciepłomierza i wodomierza z użyciem nowych uszczelek,
  • sprawdzenie szczelności połączeń,
  • nałożenie nowej numerycznej plomby zatrzaskowej na połączenia śrubunkowe,
  • uruchomienie dostawy wody do poszczególnych punktów poboru i sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania,
  • wypełnienie w dwóch egzemplarzach protokołu wymiany ciepłomierza i wodomierzy,
  • oryginalny egzemplarz protokołu wraz z kartą gwarancyjną Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
  • wykonanie odczytów kontrolnych po montażu urządzeń,
  • szkolenie / wdrożenie pracowników Zamawiającego do obsługi nowego systemu odczytu wskazań wodomierzy i ciepłomierzy.

W budynkach mieszkalnych montaż i demontaż wodomierzy i ciepłomierzy odbywać się będzie w szachtach instalacyjnych, na klatkach schodowych

Wszystkie dokumenty przetargowe dostępne na stronie:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/38193a82-f885-44d6-a2cd-54b849ef015c