Statut

Statut

Umowa spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie I.Postanowienia ogólne Art.1. Piotr Wilk i Leszek Czarnobaj – obaj zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna, obaj działający w imieniu i na rzecz Miasta Kwidzyna oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie. Art.2. Spółka używać będzie nazwy […]