Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przy ul. Bolesława Śmiałego