Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Klauzula Informacyjna

w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie /p> Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje: 1. Administratorem danych […]

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 2 Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców: Pytanie nr 1 W branży budowlanej na rysunku nr B1.2 pn. \”RZUT PARTERU PAWILONU 3 lokalowego\” oraz na rysunku nr B.2.2 P \”RZUT PARTERU PAWILONU 2 lokalowego\” ujęta jest lokalizacja kurtyny grzewczej , natomiast brak jej w przedmiarach. Prosze o informację czy kurtyna ma byc […]

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane TBS ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 269450 – 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015

2015

Przetarg nieograniczony \”Budowa szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie. Numer ogłoszenia: 246278 – 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Dane finansowe

< p algin=\"center\">Dane finansowe < p algin=\"center\">za 2012 r. 1. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 74 507 705,11 zł 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2012 … 31-12-2012 wykazuje zysk netto w wysokości 419 340,61 zł. 3. Zysk uzyskany w całości przeznacza się na kapitała […]