Władze TBS-u

Władze TBS-u

Prezes Zarzadu: mgr inż. arch. Elżbieta Wietecha Pelni funkcje od 01-01-1999 r. Kompetencje Zarzadu Spólki Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Do Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Handlowy, oraz zapisy umowy spółki.] […]