Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie