ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznych wraz z prowadzeniem dyżurów od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy