Oferta lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o naborze wniosków

nabór wniosków na mieszkania czynszowe. Przydział lokali mieszkalnych będzie obejmował mieszkania zwalniane przez dotychczasowych najemców.Istnieje możliwość uzyskania tytułu najmu na przydzielony lokal na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Bliższe informacje w siedzibie TBS przy ul. Toruńskiej 30/1 ; tel 552624470