Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

zmiana dotyczy Adresu strony internetowej prowadzonego postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

zmiana dotyczy Terminu składania ofert