Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

zmiana dotyczy Adresu strony internetowej prowadzonego postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

zmiana dotyczy Terminu składania ofert

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA