Zakończone

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaUsługiOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznych wraz z prowadzeniem dyżurów od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Po powtórzeniu czynności z wyboru oferty Zamawiający przedstawia zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie”.

Zapytanie ofertowe

Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót ogólnobudowlanych instalacji wod-kan, CO  i elektrycznych wraz z prowadzeniem dyżurów od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Zakres robót obejmuje także usuwanie awarii poza godzinami dyżurów na zlecenie TBS. Świadczenie usług w terminie 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych wpostępowaniu prowadzonym w trybie podstawowy bez negocjacji na:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynkówmieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie Otwarcie ofert […]

Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego dz. nr 238/2 w Kwidzynie