Rok 2007

Dotyczy przetargu na inspektora nadzoru Inwestorskiego – budowa dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Krzywoustego w Kwidzynie

TBS sp.z o.o. zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 4 w związku z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych sp. zo.o. z Elblaga , ul. Hetmańska 26 została odrzucona. W wymaganym terminie nie udzielono odpowiedzi na pismo, które dotyczyło art.90 ust.1 ustawy Pzp.

Informacja o wyborze wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ( 82 MIESZKANIA) PRZY UL.KRZYWOUSTEGO W KWIDZYNIE Na podstawie art. 92 ust. 1 zawiadamiam, że przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych (82mieszkania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krzywoustego w Kwidzynie wygrała firma PBP „Celbud-Przemysłówka” sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Lotnicza 1. Była to jedyna oferta spełniająca […]