Moduł wyszukiwania

Przydział mieszkań

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-09-2021 r. do 31-03-2022r. wynosi 5917,00 zł/m2.

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS

Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawek partycypacji: 1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach: – Sokolej 11, Sokolej 13, – B.Krzywoustego 2, – Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77, – Spokojnej 3 stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania* 2.Da mieszkań w budynkach przy ulicach: – Toruńskiej 30, – Bolesława Śmiałego […]

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez WojewodęPomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-04-2021 r. do 30-09-2021 r. wynosi 5297,00 zł/m2ł