Moduł wyszukiwania

Przydział mieszkań

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS

Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawek partycypacji: 1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach: – Sokolej 11, Sokolej 13, – B.Krzywoustego 2, – Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77, – Spokojnej 3 stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania* 2.Da mieszkań w budynkach przy ulicach: – Toruńskiej 30, – Bolesława Śmiałego […]