Kontakt

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.tbskwidzyn.multibip.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w […]

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie ul. Toruńska 30/1 82-500 Kwidzyn tbs.kwidzyn.pl 055 262 44 70, 601 653 293 – Sekretariat 887 896 430, 887 896 431 – Czynsze i windykacje 887 896 433 – Administracja 887 896 433 – Przydział mieszkań 887 896 432, 609 248 500 – Dział techniczny, awarie i […]