Kontakt

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.tbskwidzyn.multibip.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w […]

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie ul. Toruńska 30/1 82-500 Kwidzyn Tel./faks: 055 262 44 70, 055 279 99 80 – Sekretariat 055 262 44 79 – Faks 055 262 44 71 – Czynsze 055 262 44 74 – Administracja 055 262 44 73 – Dział techniczny 601 941 122, 605 563 227 […]