Moduł wyszukiwania

Mieszkania

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-09-2021 r. do 31-03-2022r. wynosi 5917,00 zł/m2.

Składanie deklarcji dochodwej co 2 lata

Zgodnie z umową najmu: § 8. „Najemca jest obowiązany składać Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Wynajmującego niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.” § 11. W razie: 1. Niezłożenia przez Najemcę […]

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS

Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawek partycypacji: 1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach: – Sokolej 11, Sokolej 13, – B.Krzywoustego 2, – Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77, – Spokojnej 3 stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania* 2.Da mieszkań w budynkach przy ulicach: – Toruńskiej 30, – Bolesława Śmiałego […]

Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia

TBS sp. z o.o. w Kwidzynie posiada do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 69,20 m2 , I piętro / wc osobno Wpłaty na mieszkanie Kaucja 7.307,52 zł Partycypacja 54.637,21 zł RAZEM do wpłaty 61.944,73 zł Więcej informacji w siedzibie TBS przy ul. Toruńskiej 30/1

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez WojewodęPomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-04-2021 r. do 30-09-2021 r. wynosi 5297,00 zł/m2ł