Moduł wyszukiwania

Mieszkania

Składanie deklarcji dochodwej co 2 lata

Zgodnie z umową najmu: § 8. „Najemca jest obowiązany składać Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Wynajmującego niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.” § 11. W razie: 1. Niezłożenia przez Najemcę […]

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS

Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawek partycypacji: 1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach: – Sokolej 11, Sokolej 13, – B.Krzywoustego 2, – Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77, – Spokojnej 3 stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania* 2.Da mieszkań w budynkach przy ulicach: – Toruńskiej 30, – Bolesława Śmiałego […]

Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia

TBS sp. z o.o. w Kwidzynie posiada do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 69,20 m2 , I piętro / wc osobno Wpłaty na mieszkanie Kaucja 7.307,52 zł Partycypacja 54.637,21 zł RAZEM do wpłaty 61.944,73 zł Więcej informacji w siedzibie TBS przy ul. Toruńskiej 30/1