Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Sokolej 13 w Kwidzynie

Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Sokolej 13 w Kwidzynie

http://tbskwidzyn.multibip.pl/wp-content/uploads/2023/05/ogloszenie-o-zamowieniu-Sokola-13-Kwidzyn.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Sokolej 13 w Kwidzynie

zmiana dotyczy Adresu strony internetowej prowadzonego postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania