Struktura organizacyjna

Przedmiot działania spółki

Przedmiotem działania spólki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spólka moze równiez: nabywac budynki mieszkalne; przeprowadzac remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmowaclokale uzytkowe znajdujace sie w budynkach Towarzystwa; sprawowac na podstawie umów zlecenia zarzad budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiacymi wlasnosci spólki, przy czym […]