Aktualne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720), zwanej dalej […]

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę istniejących ciepłomierzy i wodomierzy na nowe ciepłomierze oraz wodomierze wody zimnej i wody ciepłej przystosowane do odczytu radiowego w 12 budynkach mieszkalnych oraz w 2 budynkach użytkowych w Kwidzynie, a w szczególności: W budynkach mieszkalnych montaż i demontaż wodomierzy i […]

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Malowanie elewacji i remont balkonów w budynku przy ul. Krzywoustego 2 w Kwidzynie

Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji i remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Krzywoustego 2 w Kwidzynie.
Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Piastowskie. Jest to budynek pięcioklatkowy, 4 kondygnacyjny całkowicie
podpiwniczony z dachem z płyt korytkowych pokryty papą termozgrzewalną. Dach nad balkonami i klatką schodowa
konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką na łatach drewnianych Obecnie elewacja jest docieplona i pokryta tynkiem
cienkowarstwowym nakrapianym
1 Remont elewacji
2 Remont balkonów
3 Wymiana balustrad
4 Uzupełnienie tynku i malowanie kominów ponad dachem,
5 Wymiana części parapetów okiennych
6 Malowanie obróbek blacharskich i parapetów

Wszystkie dokumenty przetargowe dostępne na stronie

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/af612438-861e-4196-8be9-8c58b2505313

Zapytanie ofertowe

Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót ogólnobudowlanych instalacji wod-kan, CO i elektrycznych wraz z prowadzeniem dyżurów od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy, Zakres robót obejmuje także usuwanie awarii poza godzinami dyżurów na zlecenie TBS.
Świadczenie usług w terminie 01.01.2023 – 31.12.2023r