Informacje ogólne

Dane Finansowe

Dane finansowe za 2020r. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2020r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 269 265,58 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01-01-2020… 31-12-2020 wykazuje zysk netto w wysokości 1 590 913,23zł. Zysk  netto uzyskany przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie w roku 2020 w wysokości 1 590 […]

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe
OWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO spółka z o.o. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 30/1 ,
tel. 0 55 262 44 70, tel
fax 55 262 44 79 , tel.
kom. 601 653 293,
e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
www.tbs.kwidzyn.pl
www.tbskwidzyn.multibip.pl