Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na II półrocze 2013r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-01-2013 r. do 30-06-201 r. wynosi 4 194 zł/m2ł