Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na I półrocze 2016r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r. wynosi 4 220 zł/m2ł