Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na I półrocze 2010r.

Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego ( Dz.Urz. 167/2009 z 09-12-2009r.) dla województwa
pomorskiego od dnia 01-01-2010r. r. do 30-06-2010r.r. wynosi 4 033,0 zł