Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na II półrocze 2012r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-07-2012r. r. do 31-12-2012r.r. wynosi 4 162,0 zł/m2ł