Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-04-2022 r. do 30-09-2022 r. wynosi 5461,00 zł/m2ł