Dotyczy przetargu na inspektora nadzoru Inwestorskiego - budowa dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Krzywoustego w Kwidzynie

TBS sp.z o.o. zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 4 w związku z art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych sp. zo.o. z Elblaga , ul. Hetmańska 26 została odrzucona.

W wymaganym terminie nie udzielono odpowiedzi na pismo, które dotyczyło art.90 ust.1 ustawy Pzp.