Dotyczy przetargu - budowa dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Krzywoustego w Kwidzynie

W dniu 21-11-2007 r. podpisano umowę z PBP Celbud-Przemysłówka sp.z o.o. w Kwidzynie ul. Lotnicza 1