Informacja o wyborze wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NA BUDOWĘ

DWÓCH BUDYNKÓW ( 82 MIESZKANIA) PRZY UL.KRZYWOUSTEGO W KWIDZYNIE

Na podstawie art. 92 ust. 1 zawiadamiam, że przetarg na budowę dwóch budynków
mieszkalnych (82mieszkania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krzywoustego w Kwidzynie wygrała firma PBP „Celbud-Przemysłówka” sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Lotnicza 1.

Była to jedyna oferta spełniająca wszystkie warunki przetargu. Oferta otrzymała w kryterium cena – maksymalną ilość punktów.