Przedmiot działania spółki

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Dodatkowo przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2, jest:

  1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z.,
  2. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.
  3. tynkowanie -PKD 43.31.Z,
  4. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
  5. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33Z,
  6. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z.
  7. wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
  8. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68. l O.Z,
  9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  10. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,,