Kontakt


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tbs.kwidzyn.pl
055 262 44 70, 601 653 293 – Sekretariat

887 896 430, 887 896 431 – Czynsze i windykacje
887 896 433 – Administracja

887 896 433 – Przydział mieszkań
887 896 432, 609 248 500 – Dział techniczny, awarie i usterki