Kapitał spółki

Kapitał spółki na dzień 31-12-2023r. wynosi 21 363 450 zł zł