Moduł wyszukiwania

Kapitał spólki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1

Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków oraz administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.
Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego Przedsiębiorstw. Data rejestracji 17-04-2002 r. nr w rejestrze 0000107204, NIP 581-10-01-846, REGON 1702336742.

Aktywa stan na 31-12-2018 r. 82 790 601,26
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31-12-2018 r. to:
 Miasto Kwidzyn 348 741 udziałów po 50,00 zł.
 Miasto i Gmina Prabuty 26 734 udziały po 50,00 zł.