Kapitał spólki

Kapitał spółki na dzień 31-12-2021r. wynosi 74 502 831,36 zł