Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego , awaryjnego w zakresie robót budowlanych inst. wod-kan, CO, elektrycznych na rok 2020.

Zapytanie ofertowe

 1. Usuwanie awarii w lokalach i budynkach w ramach pogotowia technicznego, awaryjnego w zakresie robót budowlanych instalacji wod.-kan., CO i elektrycznych. Usługa będzie prowadzona od godz. 15 do 7 dnia następnego oraz niedziele , święta i dni wolne od pracy.
 2. Wykonywanie czynności konserwacyjnych i drobnych napraw w zakresie jak wyżej na zlecenia TBS sp. z o.o.
 3. Świadczenie usług w terminie 01.01.2020r.-31.12.2020r.
 4. Kryteria wyboru:
 5. Stawka za gotowość usuwania awarii (prowadzenie dyżuru) za 1m2  powierzchni użytkowej 15%
 6. Stawka za roboczogodzinę z narzutami ( R-g+Ko+Z) 85%
 7. Transport będzie liczony zgodnie z pozycjami KNR
 8. Powierzchnia użytkowa zasobu, którego dotyczy zapytanie wynosi
  ok. 38000,00 m2
 9. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego
  z uwzględnieniem obowiązującego KNR, natomiast drobne roboty awaryjne (niemające odzwierciedlenia w KNR rozliczane będą na podstawie stawki roboczogodziny z narzutami pomnożonej przez ilość godzin potwierdzonych przez zamawiającego)
 10. Prosimy o dostarczenie referencji od poprzednich zamawiających.
 11. Termin składania ofert do 31.12.2019r. do godz. 11:00 w siedzibie TBS, Kwidzyn, ul. Toruńska 30/1  lub na adres e-mail : dzialtechniczny@tbs.kwidzyn.pl
 12. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę