Zapytanie ofertowe-dostawa i montaż wodomierzy i ciepłomierzy