Przedłużenie terminu przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (82 mieszkania) w Kwidzynie przy ul. Sokolej-Krzywoustego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.z o.o. w Kwidzynie
informuje, że w związku z zapytaniem jednego z oferentów przedłużamy termin przetargu o 7 dni.

Termin wniesienia wadium: 17-09-2007 do godziny 10.00
Termin składania ofert: 17-09-2007 do godziny 10.00
Termin otwarcia ofert: 17-09-2007 godzina 11.00