Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wodomierzy i ciepłomierzy