Wynik przetargu na dostawę i montaż wodomierzy i ciepłomierzy