Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Kwidzyn- Sokola 82 mieszkania

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 125144 – 2007; data zamieszczenia: 24.07.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przedmiot działania spółki

Przedmiotem działania spólki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spólka moze równiez: nabywac budynki mieszkalne; przeprowadzac remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmowaclokale uzytkowe znajdujace sie w budynkach Towarzystwa; sprawowac na podstawie umów zlecenia zarzad budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiacymi wlasnosci spólki, przy czym […]

Władze TBS-u

Prezes Zarzadu: mgr inż. arch. Elżbieta Wietecha Pelni funkcje od 01-01-1999 r. Kompetencje Zarzadu Spólki Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Do Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Handlowy, oraz zapisy umowy spółki.] […]

Statut

Umowa spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie I.Postanowienia ogólne Art.1. Piotr Wilk i Leszek Czarnobaj – obaj zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna, obaj działający w imieniu i na rzecz Miasta Kwidzyna oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie. Art.2. Spółka używać będzie nazwy […]

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie ul. Toruńska 30/1 82-500 Kwidzyn Tel./faks: 055 262 44 70, 055 279 99 80 – Sekretariat 055 262 44 79 – Faks 055 262 44 71 – Czynsze 055 262 44 74 – Administracja 055 262 44 73 – Dział techniczny 601 941 122, 605 563 227 […]