Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane"Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach"Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fab020f-df15-11eb-b885-f28f91688073Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108797/01Wersja ogłoszenia: 01Data ogłoszenia: 2021-07-08 14:25

Ogłoszenie