OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Usługi
Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych