Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego "Budowy budynku mieszkalnego w Prabutach"

nr sprawy ZP-4/2021