Odpowiedź na pytanie 5 dotyczące zamówienia publicznego „Budowy budynku mieszkalnego w Prabutach”