Odpowiedź na pytania 2-4 dotyczące zamówienia publicznego „Budowy budynku mieszkalnego w Prabutach”