Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia:

Dostawa i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody z modułami
radiowymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych