Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie cokołów z płytek klinkierowych w budynkach przy ul. Spokojnej 3 i Wiejskiej 18 w Kwidzynie

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 92 ust.1 p.1 zawiadamiam, że przetarg na wykonanie cokołów z płytek klinkierowych w budynkach przy ul. Spokojnej 3 i Wiejskiej 18 w Kwidzynie wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane \”BUDREM\” Sp. j. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Długiej 44. Uzasadnienie: Oferta złożona przez PB \”BUDREM\” była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. W […]

Unieważnienie postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie

Na podstawie art.93 ust.w związku z art.93 ust.1 p.4 zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie. UZASADNIENIE Cena złożonej oferty 11 860 829,49 zł przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinasowania zamówienia tj. 11 500 000,00 zł.