Moduł wyszukiwania

Informacje dodatkowe

Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez WojewodęPomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-04-2021 r. do 30-09-2021 r. wynosi 5297,00 zł/m2ł