Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na I półrocze 2016r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-07-2018 r. do 31-12-2018 r. wynosi 4211,00 zł/m2ł