Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na I półrocze 2012r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-01-2012r. r. do 30-06-2012r.r. wynosi 4 106,0 zł/m2ł