Wartość odtworzeniowa 1m2

Wartość odtworzeniowa 1m2 ustalona na II półrocze 2011r.
Wartość odtworzeniowa 1m2 mieszkania ustalona przez Wojewodę
Pomorskiego dla województwa pomorskiego od dnia 01-07-2011r. r. do 31-12-2011r.r. wynosi 4 102,0 zł