Moduł wyszukiwania

Przetarg na budowę trzech budynków w zabudowie szeregowej

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców informujemy, że : nazwa nadana zamówieniu to : \”Budowa trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej\”.
. Nazwa ta figuruje w ogłoszeniu o przetargu i taka nazwa powinna być w SIWZ , w SIWZ pkk. 12 opis sposobu przygotowania oferty oraz w formularzu ofertowym